FÖRETAGETS BAKGRUND

Ciconia Project Group är ett konsultföretag som erbjuder projektledning i alla typer av byggprocesser med vår specialitet: lager och logistik. Vi projektleder hela byggprocessen, från idé till färdigställande, med hela Sverige som arbetsplats. Som dotterbolag till det privatägda investmentbolaget Falvir AB drivs vi av kärnvärden som ”att leverera toppkvalitet i enlighet med satta tidsplaner” och ”att lära nytt varje dag och ha kul tillsammans på vägen”.

Ciconias verksamhet startade 2016 med en stor lagerbyggnation åt Boozt (e-handelsföretag) i E-city Varalöv utanför Ängelholm, för Catena. Falvirs grundare och dåvarande VD Göran Månsson hade tittat i kristallkulan och insett att e-handeln skulle komma att intensifieras. Sedan dess har Ciconias verksamhet expanderat i och med att flera logistikfastigheter har byggts för Catenas räkning. Våra tidigare projekt inbegriper även logistikfastigheter i Norra Varalöv och ett område utanför Helsingborg på Mineralgatan, där vi har varit med och byggt flera lager samt en terminal till Catena. Utöver det har vi varit involverade i en terminal i Malmö till DHL, samt i ombyggnaden av Foodhills anläggning i Bjuv.

Vår verksamhet drivs med ledning av Nisse Ahlfors och Henrik Nilsson samt ett antal engagerade, erfarna och kunniga projektledare. Vi fungerar som beställarens förlängda arm, från idé till överlämnande av färdig byggnad. Ett nära samarbete mellan beställaren och byggherren är viktigt och därför är vårt ledord ”att bygga på förtroende” genom hela byggprocessen. Viktiga strävansmål för oss är alltid att tidsplanen och ekonomin ska hålla och att våra byggarbetsplatser ska ha en arbetsmiljö med hög trivsel. Att vi får flera förnyade förtroenden från logistik-fastighetsbolaget Catena är ett kvitto på att vi lyckas väl.

FÖRETAGSKULTUR

Den trivsamma byggarbetsplatsen
På en byggarbetsplats är det många olika yrkeskategorier som möts, som behöver varandra och vars arbeten behöver samordnas. Detta är vår expertis. För oss på Ciconia är det viktigt med ett gott arbetsklimat med medarbetare som inspirerar varandra och är lyhörda inför varandras kompetenser. Vi har en filosofi att det går att bygga bättre slutprodukter med fokus på mjuka värden. Våra medarbetare tycker att det är kul att åka till jobbet. Det är viktigt för oss att vara bra arbetsgivare som tillhandahåller trivsamma och harmoniska arbetsplatser med god stämning. Vi får ofta höra från andra parter att det märks att våra medarbetare drar åt samma håll och att vi helhjärtat går in i alla våra projekt.

Läs mer

FÖRETAGSKULTUR

Den trivsamma byggarbetsplatsen

På en byggarbetsplats är det många olika yrkeskategorier som möts, som behöver varandra och vars arbeten behöver samordnas. Detta är vår expertis. För oss på Ciconia är det viktigt med ett gott arbetsklimat med medarbetare som inspirerar varandra och är lyhörda inför varandras kompetenser. Vi har en filosofi att det går att bygga bättre slutprodukter med fokus på mjuka värden. Våra medarbetare tycker att det är kul att åka till jobbet. Det är viktigt för oss att vara bra arbetsgivare som tillhandahåller trivsamma och harmoniska

arbetsplatser med god stämning. Vi får ofta höra från andra parter att det märks att våra medarbetare drar åt samma håll och att vi helhjärtat går in i alla våra projekt.

Läs mer

HÅLLBAR VERKSAMHET

Ansvarsfullt byggande
På Ciconia anstränger vi oss för att ta så stort miljömässigt ansvar som möjligt. Fastighetsbyggnation idag är betydligt mer kravfylld än vad som tidigare har varit fallet. Det föreligger krav från såväl kommun och länsstyrelse som från våra beställare, krav som handlar om att både fastigheten och anläggningsarbetet ska ha ett hållbarhetsperspektiv och inte påverka människors hälsa eller vår miljö på ett negativt vis. I våra stora projekt för Catena bygger vi ofta med klassificeringen ”Miljöbyggnad silver” (Sweden Green Building Councils system för miljöcertifierade byggnader för ett hållbart samhällsbyggande, se www.sgbc.se). Markeringen innebär att byggbolag och fastighetsägare är engagerade i miljöfrågor och tänker på de individer som ska vistas i byggnaden.

Läs mer

HÅLLBAR VERKSAMHET

Ansvarsfullt byggande

På Ciconia anstränger vi oss för att ta så stort miljömässigt ansvar som möjligt. Fastighetsbyggnation idag är betydligt mer kravfylld än vad som tidigare har varit fallet. Det föreligger krav från såväl kommun och länsstyrelse som från våra beställare, krav som handlar om att både fastigheten och anläggningsarbetet ska ha ett hållbarhetsperspektiv och inte påverka människors hälsa eller vår miljö på ett negativt vis. I våra stora projekt för Catena bygger vi ofta med klassificeringen ”Miljöbyggnad silver” (Sweden Green Building Councils system för miljöcertifierade byggnader för ett hållbart samhällsbyggande, se www.sgbc.se). Markeringen innebär att byggbolag och fastighetsägare är engagerade i miljöfrågor och tänker på de individer som ska vistas i byggnaden.

Läs mer