service-03

Ansvarsfullt byggande

  • Hållarbarhet är viktigt för oss

  • Hållarbarhet är viktigt för oss

  • Hållarbarhet är viktigt för oss

  • Hållarbarhet är viktigt för oss

På Ciconia anstränger vi oss för att ta så stort miljömässigt ansvar som möjligt. Fastighetsbyggnation idag är betydligt mer kravfylld än vad som tidigare har varit fallet. Det föreligger krav från såväl kommun och länsstyrelse som från våra beställare, krav som handlar om att både fastigheten och anläggningsarbetet ska ha ett hållbarhetsperspektiv och inte påverka människors hälsa eller vår miljö på ett negativt vis. I våra stora projekt för Catena bygger vi ofta med klassificeringen ”Miljöbyggnad silver” (Sweden Green Building Councils system för miljöcertifierade byggnader för ett hållbart samhällsbyggande, se www.sgbc.se). Markeringen innebär att byggbolag och fastighetsägare är engagerade i miljöfrågor och tänker på de individer som ska vistas i byggnaden.