Våra löften

När du anlitar Ciconia tar vi ansvar i den omfattning som du önskar för projektets planering, genomförande och avslut, till rätt kvalitét och inom fastställda tids- och kostnadsramar. Ciconias projektledare tar hand om myndighetskontakter, upprättar viktiga underlag, kalkyler och tidsplaner, upphandlar entreprenader och leder produktionen. Vi anstränger oss alltid för att hitta bra och ekonomiska lösningar. Som kund hos Ciconia har du en trygg, erfaren och kompetent part som gör sitt yttersta för att effektivt och smidigt möta dina önskemål och behov. Vår målsättning är alltid att förverkliga kundens vision.