Våra tjänster

Vi på Ciconia projektleder hela byggprocesser – från projektering till produktion och färdigställande – vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av fastigheter inom segmentet lager och logistik. Med flera stora och komplexa projekt i ryggen tar vi med van och säker hand ansvar för helheten. Vi planerar och optimerar flödet under hela byggprocessen och ser till att ditt projekt går i mål.

Efter varje slutfört projekt tar vi in och utvärderar våra kunders erfarenheter efter att projektets lokaler tagits i bruk. Genom denna uppföljning tar vi lärdom med oss till kommande projekt, så att vi kan ge våra kunder god service och på bästa sätt leverera i paritet med våra kunders önskemål.

Totalentreprenad
Vid totalentreprenad går vi på Ciconia in redan vid utförandet av projekteringen. Vid ett sådant förfarande brukar beställaren delge oss enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men i ett skede då det inte nödvändigtvis existerar helt preciserade uppgifter. Tillsammans sätter vi upp mål och riktlinjer för projektet, som vi sedan tar ansvar för att genomföra.

Utförandeentreprenad
Vid utförandeentreprenad har beställaren utfört projekteringen och tagit fram bygghandlingar. Ciconia tar då över och utför det arbete som framgår av handlingarna. Vi kan också gå in som projektledare för kortare faser i ett större projekt.

Underentreprenad
Underentreprenader utförs på beställning av en huvudentreprenör. I sådana fall anlitas Ciconia av huvudentreprenören och ingår ett eget avtal med denna part.